בס"ד

הלוגו של סוכנות הביטוח נגה

 

איור של גלולה עם כיתוב: תרופות בהתאמה אישית

סוכן הביטוח יצחק יעקב

C.L.U

פתרונות ביטוח בהתאמה אישית

 

 עזרא 11, בני ברק 51123 משרד: 074-7015070  נייד: 054-4433244  פקס: 03-6500549    yakov.insurance@gmail.com 

 
 
   דף הבית

 על הסוכנות

 צרו קשר
     
   

ביטוח מפני אובדן כושר לעבודה

 

 אבחון מהיר

 תרופות בהתאמה

 בריאות

 סיעוד

  מחלות קשות  

 נסיעות לחו"ל

 אובדן כושר עבודה

 ביטוח חיים

 להתאים ביטוח להמשך הפרנסה

 

 

איור של פוליסה לביטוח מפני אובדן כושר לעבודהביטוח מפני אובדן כושר עבודה הוא למעשה ביטוח להמשך הפרנסה של המבוטח ושל בני המשפחה באותם המקרים שהמבוטח מאבד את כושר ההשתכרות שלו בעקבות מחלה או פציעה. למעט במספר מצומצם מאוד של מקרים, ביטוח לאומי אינו משלם פיצויים במקרה של אובדן כושר עבודה.

 

בעזרת ביטוח אובדן כושר עבודה, ניתן להבטיח קבלת הכנסה חודשית מחברת הביטוח למשך תקופת אי הכושר לעבודה או עד שהמבוטח מגיע לגיל 70.

 

ביטוח זה חשוב בעיקר לעצמאים.

 

סכום הביטוח שניתן לרכוש לפי כל תוכניות הביטוח לאובדן כושר עבודה מוגבל לגובה ההשתכרות החודשית של המבוטח נגזר מגובה ההכנסה של המבוטח על פי תלושי שכר או אישור רו"ח. מסיבה זאת, חשוב להקפיד על הימנעות מביטוח כפול מצד אחד ומצד שני על עדכון סכום הביטוח בפוליסה ככל שחל שינוי בגובה ההכנסה החודשית של המבוטח.

 

תנאי הביטוח לאובדן כושר עבודה הוגדרו בחוזר מיוחד מטעם הפיקוח על הביטוח שנכנס לתוקפו במהלך שנת 2017. לפי החוזר, כולל הכיסוי הביטוחי:

ביטוח אובדן כושר עבודה שחרור מתשלום פרמיות ביטוח במקרה של אי כושר לעבודה.

 

תגמולי הביטוח משולמים בתום תקופת ההמתנה שנקבעה בפוליסה (שלושה או שישה חודשים, לפי המקרה) אולם במקרה של אובדן כושר עבודה חוזר זכאי המבוטח לתשלום תגמולי הביטוח ללא תקופת המתנה נוספת. 

 

ממוצע השכר של המבוטח מכל מקור הכנסה – נקבע לפי ממוצע של הכנסה מעבודה של המבוטח, מכל מקור הכנסה מעבודה, בשנים עשר החודשים או בשלושת החודשים שקדמו לקרות מקרה הביטוח, לפי הגבוה מבניהם.

 

הגדרה של מקרה הביטוח  - אבדן זמני או קבוע בשיעור של 75% לפחות של כושר עבודה עקב מחלה או תאונה, כך שהמבוטח  אינו יכול לעסוק בעיסוק שבו עסק עד שקרה מקרה הביטוח או בכל עיסוק סביר אחר, התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו בתקופה של 3 שנים לפני קרות מקרה הביטוח.

 

ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי, כך שהפיצוי לפי הפוליסה יחול כאשר המבוטח לא יוכל לעסוק בעיסוק שבו עסק ובמעמד שבו היה לפני קרות מקרה הביטוח.

 

גיל כניסה מרבי: 60 שנים.

 
ביטוח

 

כל הזכויות שמורות