בס"ד

הלוגו של סוכנות הביטוח נגה

 

איור של גלולה עם כיתוב: תרופות בהתאמה אישית

סוכן הביטוח יצחק יעקב

C.L.U

פתרונות ביטוח בהתאמה אישית

 

 עזרא 11, בני ברק 51123 משרד: 074-7015070  נייד: 054-4433244  פקס: 03-6500549    yakov.insurance@gmail.com 

 
 
   דף הבית

 על הסוכנות

 צרו קשר
     
   

ביטוח נסיעות לחו"ל

 

 אבחון מהיר

 תרופות בהתאמה

 בריאות

 סיעוד

  מחלות קשות  

 נסיעות לחו"ל

 אובדן כושר עבודה

 ביטוח חיים

להתאים ביטוח לנסיעה

 

 

איור של פוליסת ביטוח נסיעותאחת הבעיות הקשות בביטוח נסיעות לחו"ל באמצעות כרטיסי האשראי, היא היווצרות מצב שבו הביטוח אינו כולל את כל בני המשפחה שיוצאים לחו"ל.

 

ביטוח נסיעות לחו"ל חשוב לעשות באמצעות חברת ביטוח מובילה בעלת ניסיון ויכולת מקצועית תוך מתן כיסוי רחב ובגילאים מתקדמים במחיר סביר תוך כיסוי מקסימאלי גם לבעיות קיימות (שניתן בדרך כלל תמורת תשלום נוסף).

 

הטיפול הרפואי ניתן למבוטחים באופן מיידי במוסד רפואי בחו"ל בהצגת כרטיס ביטוח הדומה לכרטיס אשראי מבלי שהמבוטח נדרש למלא טפסים או להמתין לקבלת אישור לכיסוי הביטוחי או להחזר ההוצאה שנעשתה על ידו בחו"ל.

 

ביום 3/9/2017 נכנס לתוקפו חוזר מטעם הפיקוח על הביטוח, שמהווה רפורמה וסוג של מהפיכה בביטוחי הנסיעות לחו"ל, בבסיס השינויים:

 

חיוב המבטחים לקבוע את סכומי הביטוח לפי העלויות הצפויות בקרות מקרה ביטוח ובהתחשב, בין היתר, בעלויות הצפויות במדינת היעד, קביעה כי הכיסויים יורכבו מרובד ראשוני ובסיסי לתכנית הביטוח ורשימת הרחבות שניתן יהיה לרכוש מעבר לתכנית הבסיסית, הטלת חובה על חברת ביטוח ליידע את המבוטח בדבר השלכות של מצבו הרפואי הקודם, ובמידת הצורך להציע לו הרחבה לפוליסה שתכסה מצב רפואי זה.

 

מדובר על כיסוי בסיס אחיד בכל חברות הביטוח הכולל:

ביטוח הוצאות רפואיות (כולל בעת אשפוז), פינוי לבית חולים, הטסה לישראל, תרופות וטיפול חירום בשיניים, הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל, הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח בעקבות מקרה ביטוח, הטסה של גופה וכיסוי הכולל היריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל.

 

החזר הוצאות מיוחדות בחו"ל בשל: הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל, הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, בעקבות מקרה ביטוח שארע במהלכה, העברה של גופה, לרבות בדרך של טיסה, היריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל.

 

בנוסף כולל כיסוי הבסיס גם שני ביטוחים – אותם רשאי המבוטח לבטל לפי שיקול דעתו והם: ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח הוצאות לאיתור וחילוץ במדינות שבהן ניתן להפעיל כיסוי זה. 

 

לכיסוי הבסיס ניתן להוסיף ביטוחים נוספים: ביטול נסיעה, קיצור נסיעה, הריון, החמרה של מצב בריאותי קיים, ספורט חורף, ספורט אתגרי (הרחבה לספורט חורף או לספורט אתגרי תכלול את רשימת פעילויות הספורט המכוסות בדף פרטי הביטוח שנשלח למבוטח טרם הטיסה), כבודה (כולל דברי ערך), מחשב נייד או מחשב לוח (טאבלט), אופניים, טלפון סלולארי, הרחבה פרטנית נוספת שביקשה חברת ביטוח ואושרה על ידי הפיקוח על הביטוח.

 

גיל כניסה מרבי: אינו מוגבל.

 

 
ביטוח

 

כל הזכויות שמורות